Bestuursrecht algemeen Actueel

 
Tekstuitgave Crisis- en herstelwet
Deze tekstuitgave bevat het grootste deel van de tekst van de Crisis- en herstelwet.
€ 37,50
Mastermonografieën staats- en bestuursrecht
De Mastermonografieën geven de lezer een kort overzicht van een onderwerp of domein binnen het staats- en bestuursrecht, waarbij bijzondere aandacht u...
Bestuursrecht in praktijk
De serie Bestuursrecht in praktijk bevat publicaties gericht op het alledaagse reilen en zeilen van het openbaar bestuur. De boeken in de serie zijn s...
€ 30,00
Wetteksten Bestuursrecht
In de serie Wetteksten verschijnen wetsedities op specifieke rechtsgebieden. Hierin wordt die wet- en regelgeving opgenomen die voor het juridisch ond...
€ 16,75
De Wabo in de praktijk
In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursi...
€ 67,50
Subsidierecht
Deze Mastermonografie geeft een actueel overzicht van de stand van zaken in het subsidierecht en de doorwerking van het Europese recht op dit rechtsge...
€ 39,00

Veelgestelde vragen