Staats- en Bestuursrecht

meer...

Vakgebied

meer...

Producttype

Resultaten
111
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Staatsrecht
  € 44,00
 • mr. A.W. Heringa, mr. J. van der Velde

  Dit boek is door de jaren heen ingrijpend herzien. Ook de elfde druk behelst een substantiële herziening van de vorige druk. Hierdoor is het boek de afgelopen jaren niet alleen in omvang toegenomen, maar is het staatsrecht ook uitvoeriger en diepgaander behandeld. Door deze ontwikkeling kan van een compendium niet meer gesproken worden.
 • Staatsrecht en raison dÉtat
  € 22,00
 • Auteur: prof. mr. C.A.J.M. Kortmann

  Dit afscheidscollege van prof.mr. C.A.J.M. Kortmann gaat over raison d'Etat: het al dan niet uitdrukkelijk door de overheid aanvoeren van (veelal buitenjuridische) argumenten om zich buitenwettelijke bevoegdheden aan te meten.
 • Auteur: mr. Sven Brinkhoff

  Startinformatie is de informatie die de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding geven een strafrechtelijk onderzoek te starten. In dit boek vindt u alle facetten van startinformatie; het biedt een inkijk in de wereld van de informatievergaring die vooraf gaat aan de start van een strafrechtelijk onderzoek en bekijkt in de breedste zin van het woord de weerslag die startinformatie heeft op het Nederlandse strafproces.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Tekstuitgave Gemeentewet
  € 44,00
 • Editie 2014/2015

  Auteur: mr. Annelies Käser-van Ewijk

  Deze tekstuitgave van de Gemeentewet bevat de geldende tekst van de wet, met peildatum 1 september 2014. De tekst is aangevuld met de bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten onder de tekst. Onderdelen van wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn opgenomen in een apart hoofdstuk, ‘Aanhangige wetsvoorstellen’.

   

  U kunt hier het e-book bestellen.

Veelgestelde vragen