Bouwrecht Actueel

  • Auteur: mr. dr. Jan van den Broek, dr. Job Dresden

    In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursisten van de Wabo-opleiding. Het boek is gepubliceerd op het Kennisplein Omgevingsvergunning. Bij Kluwer is nu een volledig vernieuwde handelseditie verschenen.
    Prijs
    € 67,50
 
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert b...
€ 52,00
Bouwen en ontwikkelen met de Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de omgevingsvergunning bevatten de regels voor bouwen en projectontwikkeling … Klik hier om het e-...
€ 62,00
Tekst & Commentaar: Bouwrecht
De vierde druk van deze titel in de T&C-serie bevat een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op titel 12 van Boek 7 BW, Aanneming van werk....
€ 110,00
Regeling bouwbesluit 2003

Dit deel uit de serie Lexplicatie bevat de nadere voorschriften die behoren bij het Bouwbesluit 2003.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 27,50

Veelgestelde vragen