Bouwrecht Actueel

 
De Wabo in de praktijk
In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursi...
€ 67,50
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert b...
€ 52,00
Bouwen en ontwikkelen met de Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de omgevingsvergunning bevatten de regels voor bouwen en projectontwikkeling … Klik hier om het e-...
€ 62,00
Regeling bouwbesluit 2003

Dit deel uit de serie Lexplicatie bevat de nadere voorschriften die behoren bij het Bouwbesluit 2003.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 27,50

Veelgestelde vragen