Milieurecht Actueel

 
Milieu Magazine
MilieuMagazine is het toonaangevende vakblad over milieumanagement in Nederland. Het is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is bij...
€ 225,00
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert b...
€ 52,00
Pocket Milieuwetgeving
In editie 2013-2014 zijn de belangrijkste regelingen op het terrein van het milieurecht opgenomen zoals die in Nederland gelden. Daarbij gaat het om h...
€ 60,00
Bedrijfsovername en milieurecht
De rode draad door dit boek is het snijvlak tussen het milieu- en bestuursrecht enerzijds, en het privaatrecht anderzijds. Praktische en meer theoreti...
€ 115,00
Natuurschoonwet 1928
In dit Lexplicatiedeel verschaft de auteur aan de hand van citaten uit wetsgeschiedenis en jurisprudentie nader inzicht in de Natuurschoonwet 1928. Da...
€ 45,00

Veelgestelde vragen