Milieurecht Actueel

  • Hoofdredactie: W. Verhoog, Medewerker: Pieter van den Brand

    MilieuMagazine is het toonaangevende vakblad over milieumanagement in Nederland. Het is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is bij overheid, bedrijf, adviesbureau of instelling. Van producent van milieutechnologie, beleidsbepaler en uitvoerder tot adviseur, KAMfunctionaris en vergunningverlener.
    .
    Prijs
    € 225,00
 
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert b...
€ 52,00
Bedrijfsovername en milieurecht
De rode draad door dit boek is het snijvlak tussen het milieu- en bestuursrecht enerzijds, en het privaatrecht anderzijds. Praktische en meer theoreti...
€ 115,00
Natuurschoonwet 1928
In dit Lexplicatiedeel verschaft de auteur aan de hand van citaten uit wetsgeschiedenis en jurisprudentie nader inzicht in de Natuurschoonwet 1928. Da...
€ 45,00
Uitvoeringsregelgeving Meststoffenwet
Overmatig gebruik van mest - zowel dierlijke als kunstmest - zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in de lucht, de bodem, het grondwater en het opper...
€ 80,00
Overige regelgeving Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming bevat algemene regels om bodemverontreiniging te voorkomen. Deze regels zijn uitgewerkt in veel uitvoeringsregelingen. In dit ...
€ 77,50

Veelgestelde vragen