Omgevingsrecht Actueel

  • Auteur: mr. dr. Jan van den Broek, dr. Job Dresden

    In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursisten van de Wabo-opleiding. Het boek is gepubliceerd op het Kennisplein Omgevingsvergunning. Bij Kluwer is nu een volledig vernieuwde handelseditie verschenen.
    Prijs
    € 67,50
 
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Waterwet
Dit Lexplicatiedeel bevat de Waterwet en bijbehorende uitvoeringsregelingen. De auteurs geven uitvoerig (artikelsgewijs) commentaar, waarin veel aanda...
€ 67,50
Goed verdedigbaar
In dit boek is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid op 25 november 2011 van Peter van Buuren als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ru...
€ 70,00
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht
Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursr...
€ 32,50
Jurisprudentie voor de gebieds- en projectontwikkelingspraktijk
In de praktijk blijkt de behoefte aan een overzicht van de voor gebieds- en projectontwikkeling relevante jurisprudentie groot evenals de behoefte aan...
€ 32,50
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert b...
€ 52,00

Veelgestelde vragen