Omgevingsrecht Actueel

  • Auteur: prof. mr. Peter van Buuren, mr. Toon de Gier

    Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht, die naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omvat.
    NIEUW
    Prijs
    € 32,50
 
De Wabo in de praktijk
In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursi...
€ 67,50
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Waterwet
Dit Lexplicatiedeel bevat de Waterwet en bijbehorende uitvoeringsregelingen. De auteurs geven uitvoerig (artikelsgewijs) commentaar, waarin veel aanda...
€ 67,50
Goed verdedigbaar
In dit boek is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid op 25 november 2011 van Peter van Buuren als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ru...
€ 70,00
Horecawetgeving in de praktijk deel 2
Een must voor iedereen die dagelijks werkzaam is met of in de horeca. In deel 2 wordt aandacht besteed aan (wederom) algemeen bestuursrechtelijke aspe...
€ 67,50
Jurisprudentie voor de gebieds- en projectontwikkelingspraktijk
In de praktijk blijkt de behoefte aan een overzicht van de voor gebieds- en projectontwikkeling relevante jurisprudentie groot evenals de behoefte aan...
€ 32,50

Veelgestelde vragen