Politierecht Actueel

 
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier
Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en bij de uitoefening van zijn functie, maar wordt ook veelvuldig gebruikt als naslagwe...
€ 30,00
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Dit zakboek is het standaardwerk voor hulpofficieren van justitie en vele andere opsporingsambtenaren. Sinds jaren ook veelvuldig in gebruik bij advoc...
€ 39,50
Criminaliteit
Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen kernthema’s in de hedendaagse samenleving. De zorg om te hoge criminaliteit en de debatten over de v...
€ 87,50
Politiewetgeving Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de politie zijn verspreid over een groot aantal regelingen in de Nederlandse wetgeving vastgelegd. In dit L...
€ 77,50
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar
Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar voor gebruik bij de uitoefening van zijn functie en gedurende de studie...
€ 30,00
Zakboek Strafrecht voor de Politie
Dit zakboek is geschreven voor de politie en bevat een praktijkgerichte bespreking van de algemene leerstukken uit het WvSr en de meest voorkomende mi...
€ 28,50

Veelgestelde vragen