Politierecht Actueel

 
Criminaliteit
Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen kernthema’s in de hedendaagse samenleving. De zorg om te hoge criminaliteit en de debatten over de v...
€ 87,50
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier
Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en bij de uitoefening van zijn functie, maar wordt ook veelvuldig gebruikt als naslagwe...
€ 30,00
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Dit zakboek is het standaardwerk voor hulpofficieren van justitie en vele andere opsporingsambtenaren. Sinds jaren ook veelvuldig in gebruik bij advoc...
€ 39,50
Politiewetgeving Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de politie zijn verspreid over een groot aantal regelingen in de Nederlandse wetgeving vastgelegd. In dit L...
€ 77,50
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar
Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar voor gebruik bij de uitoefening van zijn functie en gedurende de studie...
€ 30,00
Zakboek Strafrecht voor de Politie
Dit zakboek is geschreven voor de politie en bevat een praktijkgerichte bespreking van de algemene leerstukken uit het WvSr en de meest voorkomende mi...
€ 28,50

Veelgestelde vragen