Ruimtelijk bestuursrecht Actueel

 
De Wabo in de praktijk
In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursi...
€ 67,50
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Onteigeningswet / Vorderingswet
In dit deel zijn beide wetten met de uitvoeringsregelgeving en delen uit de belangrijkste aanverwante wetgeving opgenomen. De auteur geeft uitleg aan ...
€ 45,00
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht
Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursr...
€ 32,50
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert b...
€ 52,00
Handboek onteigening
Dit boek maakt u wegwijs in het onteigeningsrecht. Op heldere wijze worden de administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure uiteengezet met a...
€ 72,50

Veelgestelde vragen