Resultaten
 
20
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Auteur: prof. mr. Jan Crijns

  Het strafrecht wordt gekenmerkt door eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door de overheid. Niettemin doen zich veelvuldig situaties voor waarin wordt gehandeld op basis van wilsovereenstemming tussen OM en verdachte (bijv. de transactie, het voorwaardelijk sepot en toezeggingen aan verdachten in ruil voor een getuigenverklaring). Dit boek geeft antwoord op een aantal vragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van deze op consensualiteit gebaseerde procedures binnen het strafrecht.
  Prijs
  € 72,50
 • Deelredactie: prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. mr. Paul Mevis

  Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.
  Prijs
  € 65,00
 • Auteur: Prof.dr.mr. Matthias Borgers, mr. Geert Corstens

  Dit boek biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De titel bespreekt de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen van het strafprocesrecht.

  BINNENKORT
  Prijs ca
  € 55,00
  Verschijnt
  29 aug 2014
 • Redacteur: prof. dr. Peter van Koppen

  Kunnen wij aan iemand zien of hij liegt? Hoe ontstaan rechterlijke dwalingen? Werkt de leugendetector? Met vermijding van onnodig juridisch en psychologisch jargon wordt in Reizen met mijn Rechter op o.a. deze vragen een antwoord gegeven.
  Prijs
  € 65,00
 • Auteur: prof. mr. Berend Keulen, prof. mr. G. Knigge

  Dit boek bevat een inleiding in het strafprocesrecht op academisch niveau. De auteurs hebben er naar gestreefd het strafproces vanuit zijn fundamentele uitgangspunten en beginselen te beschrijven. Hoewel het boek primair is geschreven voor het onderwijs, is het ook van waarde voor de wetenschap en de praktijk.
  Prijs
  € 54,00
 • Redacteur: mr. W.J. Ausma, mr. Sabine van den Brink

  Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS) verstrekt tweemaandelijks bondige, praktische, toegankelijke en door deskundigen geselecteerde strafrechtinformatie. TPWS volgt daarbij de onderwerpen die ook in de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht aan bod komen.

  Vanaf
  € 95,00
 • Auteur: mr. Reindert Kuiper

  In dit boek is het leerstuk van het controleren en reageren op vormverzuimen door de strafrechter in kaart gebracht. Het biedt een overzicht van de rechtspraak van de Hoge Raad en het EVRM en vergelijkt deze op de interessantste punten met die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het leerstuk is in dit boek geplaatst in een pragmatische doel-middel benadering, die door de Hoge Raad in 2013 is toegepast in zijn standaardarresten over bewijsuitsluiting. Van die fundamentele stap brengt dit boek de gevolgen in kaart. Ook worden lijnen uitgestippeld om de verdere toepassing van deze benadering te stimuleren.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

  Prijs
  € 65,00

Veelgestelde vragen