Resultaten
 
18
Relevantie Titel
Sorteer op
 • prof. mr. Jan Crijns

  Het strafrecht wordt gekenmerkt door eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door de overheid. Niettemin doen zich veelvuldig situaties voor waarin wordt gehandeld op basis van wilsovereenstemming tussen OM en verdachte (bijv. de transactie, het voorwaardelijk sepot en toezeggingen aan verdachten in ruil voor een getuigenverklaring). Dit boek geeft antwoord op een aantal vragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van deze op consensualiteit gebaseerde procedures binnen het strafrecht.
  Prijs
  € 72,50
 • Mr.drs. Rob Widdershoven,mr.drs. Michiel van der Wolf

  Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.
  Prijs
  € 65,00
 • prof.dr. Peter van Koppen

  Kunnen wij aan iemand zien of hij liegt? Hoe ontstaan rechterlijke dwalingen? Werkt de leugendetector? Met vermijding van onnodig juridisch en psychologisch jargon wordt in Reizen met mijn Rechter op o.a. deze vragen een antwoord gegeven.
  Prijs
  € 65,00
 • Prof.mr. G. Knigge,Prof.mr. D.H. de Jong

  Dit boek bevat een inleiding in het strafprocesrecht op academisch niveau. De auteurs hebben er naar gestreefd het strafproces vanuit zijn fundamentele uitgangspunten en beginselen te beschrijven. Hoewel het boek primair is geschreven voor het onderwijs, is het ook van waarde voor de wetenschap en de praktijk.
  Prijs
  € 54,00
 • mr. Sabine van den Brink,mr. Gerlof Meijer

  Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS) verstrekt tweemaandelijks bondige, praktische, toegankelijke en door deskundigen geselecteerde strafrechtinformatie. TPWS volgt daarbij de onderwerpen die ook in de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht aan bod komen.

  Vanaf
  € 95,00

Veelgestelde vragen