Strafprocesrecht Actueel

 
Het Nederlands strafprocesrecht
NIEUW
Dit boek biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De titel bespreekt de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten...
€ 55,00
Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht
Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv's behoort en vo...
€ 28,50
Verweren in strafzaken
Indien het verweer correct wordt gevoerd is de rechter, ingeval van verwerping, gehouden te motiveren waarom het verweer geen doel treft. Dit boek bie...
€ 45,00
Het beslissingsmodel van 348/350 Sv
Dit boek laat zien hoe het beslissingsmodel van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering werkt. Het is in eerste instantie bedoeld v...
€ 15,00
De dagvaarding in strafzaken
In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte ...
€ 41,50
Vormverzuimen
Vormverzuimen blijven de gemoederen bezighouden vanwege de grote verscheidenheid aan rechterlijke uitspraken en vanwege onduidelijkheid over de onderl...
€ 47,50

Veelgestelde vragen