Strafprocesrecht Actueel

 
Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht
Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv's behoort en vo...
€ 28,50
Verweren in strafzaken
Indien het verweer correct wordt gevoerd is de rechter, ingeval van verwerping, gehouden te motiveren waarom het verweer geen doel treft. Dit boek bie...
€ 45,00
De dagvaarding in strafzaken
In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte ...
€ 41,50
Vormverzuimen
Vormverzuimen blijven de gemoederen bezighouden vanwege de grote verscheidenheid aan rechterlijke uitspraken en vanwege onduidelijkheid over de onderl...
€ 47,50
Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht
Het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is de laatste decennia van groot belang geworden voor het...
€ 17,50
De persoon van de verdachte
De gedragskundige voorlichting aan de strafrechter over de persoon die verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit, is van aanzienlijke betekenis vo...
€ 17,50

Veelgestelde vragen