Module Bijstand

Ervaar het voordeel zelf

In deze module vindt u uitgebreide informatie over alles dat met de bijstand te maken heeft. Niet alleen de officiële teksten en de toelichtingen zijn opgenomen, u vindt in de module ook commentaar per artikel door een deskundige redactie. Dat geldt voor alle belangrijke wetten, waaronder de WWB, IOAW, IOAZ, WWIK, en de WIJ. Bovendien is veel praktijkinformatie, modellen, beleidsregels en antwoorden op veelgestelde vragen opgenomen. De module Bijstand is een online kennisdatabank met alle informatie die u elke werkdag weer nodig hebt.
Verschijningsdatum
28 okt 2008
Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1796,00
 • Prijs per jaar (excl. btw)
 • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

Of u nu werkt als professioneel jurist, als beleidsmedewerker, manager, als rechtstoepasser of in een andere functie, u wilt klanten en collega’s zo goed mogelijk van dienst zijn. Kwalitatief goede en relevante informatie is dan onmisbaar. Met deze module is die informatie altijd en overal, zo compleet en actueel mogelijk voor u beschikbaar.

De module Bijstand: wat u vanzelfsprekend krijgt…

U vindt in de module Bijstand niet alleen de volledige wetsteksten en officiële toelichtingen. Ook de relevante besluiten en regelingen zijn opgenomen. U krijgt er ook commentaar per artikel bij, geschreven door een deskundige redactie van professionals die werken met de bijstand. Waaronder mr. C.W.C.A. Bruggeman en mr. G.J.M. Wich.

Vanuit hun beroepspraktijk geven zij deskundig commentaar op de artikelen van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet investeren in jongeren (WIJ).

Maar ook andere relevante wet- en regelgeving is opgenomen, waaronder:

 • de (vervallen) Algemene bijstandswet,
 • het Boetebesluit socialezekerheidswetten,
 • het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004,
 • de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK),
 • de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden,
 • de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten,
 • de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Ook van deze regelingen kunt u de officiële teksten en het commentaar van de redactie naast elkaar leggen.

.. en wat u nog meer krijgt

De module Bijstand biedt u nog veel meer. Zo is onder andere opgenomen:

 • Jurisprudentie (vanaf 1997 tot nu zijn per jaar alle relevante uitspraken opgenomen);
 • Praktijkinformatie: handige toelichtingen op lastige aspecten van de bijstand zoals de criteria voor gezamenlijke huishouding, intrekken, invorderen opschorten en terugvorderen, participatieplaatsen, verhaal;
 • Modellen, voorbeeldbrieven en checklists;
 • Begrippen die kort en bondig een onderwerp uitleggen;
 • Vraag & Antwoord op veel gestelde vragen uit de praktijk.

Alle informatie is rijkelijk voorzien van hyperlinks met verwijzingen naar andere onderdelen, zodat u snel kunt doorklikken naar andere relevante informatie.

Compleet en actueel

U heeft met de module Bijstand een compleet pakket aan professionele informatie ‘onder de knop’ op uw werkplek. De redactie houdt de module actueel zodra bestaande wetten en regels veranderen of als nieuwe wet- en regelgeving van kracht wordt. Zo weet u zeker dat u altijd en volledig weet wat u moet weten. Handig, voor al die lastige vragen die elke dag op u afkomen…

Altijd en overal werken met de meest actuele informatie

Met deze module werkt u volledig online. Dat betekent dat u geen cd-roms hoeft te installeren of losbladige uitgaven hoeft aan te vullen. U bent er zeker van dat u altijd de beschikking heeft over de meest actuele gegevens. Bovendien kunt u met de module uw literatuur overal en altijd raadplegen. Een werkplek met toegang tot internet is voldoende. U kunt dus eenvoudig thuis of onderweg werken.

Aanvullende informatie

Deze nieuwe online titel kan ook worden toegevoegd aan uw Kluwer Navigator. Neem daarvoor contact op met uw accountmanager.

Meer lezen
Bijlagen
Praktische tips voor gebruik module
Alle bestelopties
€ 1796,00
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker 1796 (excl. btw).. Maandelijkse updates. Bij deze Module horen drie jaarboeken. Het jaarboek 'De bijstand in de praktijk' , 'Tekstuitgave WWB' en Wetgeving WWB Financiering.
 

Veelgestelde vragen