Module Geluid en Luchtkwaliteit

Het gehele beleidsveld Geluid én Luchtkwaliteit nu overzichtelijk in beeld gebracht.
Verschijningsdatum
12 okt 2007
Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1024,00
  • Prijs per jaar (excl. btw)
  • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

Binnen deze module vindt u informatie over geluidhinder en luchtvervuiling. De Wet geluidhinder en de Wabo én de Wet luchtkwaliteit en het bijbehorende besluit bieden overheden de bevoegdheid om met een juist overheidsbeleid deze beide te bestrijden.

In de Module Geluid en Luchtkwaliteit vindt u niet alleen de van toepassing zijnde regelgeving, ook wordt praktische uitleg over de consequenties gegeven. Verder worden de reken- en meetmethoden, begrippen en thema's uitgelegd. Ten slotte biedt de Module modelvoorschriften voor verschillende bedrijfstakken.

Meer lezen
Aanvullende informatie

- Relevante vakinformatie over technische, beleidsmatige en juridische aspecten van Geluid en LuchtkwaliteitVia het zoekscherm heeft u toegang tot alle wet- en regelgeving. 

- In de inhoudsopgave vindt u bovenaan bij Selectie wet- en regelgeving Geluid en luchtkwaliteit, een document met een selectie van belangrijke regelgeving op uw vakgebied. 

- Vanuit dit document kunt u direct doorklikken naar de betreffende regeling.De regelgeving is voorzien van de parlementaire geschiedenis en officiële toelichting (Kamerstukken, Staatsblad en Staatscourant).

- Uitgebreid en diepgaand commentaar op voor uw vakgebied relevante wetten, geschreven door deskundige auteurs.

- Ongeveer 1500 relevante, gerechtelijke uitspraken, voorzien van een verhelderende samenvatting of annotatie.

- Samenvattingen van relevante technische normen (NEN e.d.).

- Een selectie van zowel algemene als bedrijfsspecifieke vergunningvoorschriften.Beknopte beschrijving van relevante begrippen.

- In kort bestek wordt de juridische basis uiteen gezet en passeert een aantal relevante aspecten de revue.Een set ‘vragen en antwoorden’ over diverse onderwerpen waaronder akoestisch onderzoek, geluidmaat, geluidsvoorschriften, geluidszone en vergunningplicht.

- Zo'n 50 modellen, voorbeeldbrieven, stappenschema's en andere documenten die u in de uitoefening van uw functie van pas kunnen komen.

Alle bestelopties
€ 1024,00
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker 1024 (excl. btw).
 

Veelgestelde vragen