Module Milieubeheer

Module Milieubeheer is een compact online product voor de kernactiviteiten binnen het werkproces van de milieu-professional. Kernachtig én diepgaand. Alle regelgeving en jurisprudentie op basis van de Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht.
Verschijningsdatum
12 nov 2007
Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1203,00
 • Prijs per jaar (excl. btw)
 • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

Module Milieubeheer is een compact online product voor de kernactiviteiten binnen het werkproces van de milieu-professional. Kernachtig én diepgaand. Alle regelgeving en jurisprudentie op basis van de Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht. Praktische commentaren van deskundige auteurs en officiële toelichtingen op de uitvoeringsregelingen van de wetgever. Alle milieu-technische gegevens die u nodig heeft bij het opstellen en toetsen van voorschriften in de milieuvergunning. Volledig toegesneden op uw professionele werkzaamheden voor vergunningverlening, inrichtingen, handhaving, procedures en rechtsbescherming. Voor milieuprofessionals bij de overheid (vergunningverleners, handhavers, beleidsmedewerkers en juristen) en voor milieu-adviseurs, advocaten en bedrijfsleven.

Bij dit abonnement horen de volgende jaarboeken:

 • Wegwijzer Omgevingsrecht
 • Jurisprudentiewijzer Milieurecht

Aanvullende informatie

Inhoudsopgave Module:

 • Meer dan 200 relevante EU-milieurichtlijnen en verder alle Nederlandse wetten, uitvoeringsregelingen en circulaires.
 • De regelgeving is voorzien van de parlementaire geschiedenis en officiële toelichting (Kamerstukken, Staatsblad en Staatscourant).
 • Via het zoekscherm heeft u toegang tot alle wet- en regelgeving. In de inhoudsopgave vindt u bovenaan bij Selectie wet- en regelgeving milieubeheer, een document met een selectie van belangrijke regelgeving op uw vakgebied. Vanuit dit document kunt u direct doorklikken naar de betreffende regeling.
 • Uitgebreid en diepgaand commentaar door deskundige auteurs op de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op de economische delicten.
 • Circa 6.000 rechterlijke uitspraken, voorzien van een verhelderende samenvatting, de integrale tekst en waar mogelijk met annotaties, aangevuld met trefwoorden en verwijzing naar regelgeving.
 • Handige overzichten van Europese regelgeving en praktische informatie voor het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Relevante en praktische vakinformatie over technische, beleidsmatige en juridische aspecten van milieubeleid en -beheer.
 • Algemene milieuthema's, gerangschikt naar de verschillende milieucompartimenten, zoals afvalstoffen, bodem, energie, geluid, luchtkwaliteit, trillingen en water.
 • Concrete modelvoorschriften voor de algemene milieuaspecten in de omgevingsvergunning, toepasbaar op vrijwel alle soorten inrichtingen.
 • Beknopte beschrijving van ruim 150 relevante milieubegrippen. In kort bestek wordt de juridische basis uiteen gezet en passeert een aantal relevante aspecten de revue.

Snel zoeken en direct toepassen
U kunt snel informatie zoeken, selecteren, combineren, uitprinten of opnemen in een tekst die u met een tekstverwerkingsprogramma aan het opstellen bent. Een aanzienlijke tijdbesparing en toename van het gebruiksgemak zijn het resultaat. En online u heeft altijd toegang, thuis of op een andere werkplek.

 

Meer lezen
Alle bestelopties
€ 1203,00
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker 1203 (excl. btw).. Bij deze online Module behoren de volgende jaarboeken: Wegwijzer Omgevingsrecht en Jurisprudentiewijzer Milieurecht. De prijs van de jaarboeken wordt apart aan u doorberekend.
 

Veelgestelde vragen