Module Personeel PO

De module Personeel primair onderwijs bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
Verschijningsdatum
22 mrt 2007
Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1023,75
  • Prijs per jaar (excl. btw)
  • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

De module Personeel primair onderwijs bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

De module Personeel primair onderwijs is met name bestemd voor de onderwijsmanager in brede zin.

Een selectie uit de onderwerpen die behandeld worden: Arbeidovereenkomst Benoeming Beoordeling Bevoegdheid Coaching Conflicthantering Formatie Functiebeschrijving Integraal personeelsbeleid Mobiliteit Personeelsadministratie Taakbeleid Vervanging Verzuimbeleid Werkgelegenheidsbeleid

In deze module zitten de volgende soorten informatie: Vakliteratuur: theoretische achtergrondinformatie, te gebruiken voor visie- en beleidsvorming. Bijvoorbeeld: (onderzoeks-)rapporten en publicaties.

Praktijkinformatie: informatie die direct voor eigen gebruik toepasbaar is. Bijvoorbeeld: best practises, voorbeeldreglementen en -convenanten.

Modellen: informatie die gedownload direct als format voor een eigen (beleids)document kan dienen. Bijvoorbeeld: checklists en modelformulieren.

Wet- en Regelgeving: relevante wet- en regelgeving, actueel en compleet, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.

Commentaren: actuele toelichtingen op de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.

Jurisprudentie: uitspraken, samengevat en integraal, behorende bij de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.

Meer lezen
Alle bestelopties
€ 1023,75
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker 1023.75 (excl. btw).. 10 updates per jaar.
 

Veelgestelde vragen