Module Re-integratie

Ervaar het voordeel zelf

De Module Re-integratie behandelt het volledige werkterrein op het gebied van re-integratie, zowel in de gemeentelijke sfeer als in het domein van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Op gemeentelijk terrein staan onder meer de WWB en de Wet investeren in jongeren centraal. Wat betreft re-integratie op grond van de werknemersverzekeringen bevat deze module onder meer de Wet WIA en de Wet Wajong. Genoemde regelingen zijn opgenomen met (artikelsgewijs) commentaar en ander voor de (juridische) praktijk relevante informatie, zoals jurisprudentie en modellen. Daarnaast bevat de module informatie over andere onderwerpen die de hele sociale zekerheid beslaan. Dit product biedt u meer mogelijkheden om bij uw vakinformatie te komen. Naast het zoeken door het product kunt u ook makkelijk navigeren door de informatie via een thematische ordening. Gerelateerde onderwerpen zijn aan elkaar gelinkt. Zo kunt u bijvoorbeeld vanuit onderdeel Commentaren eenvoudig doorklikken naar Wet- en regelgeving, Officiële toelichtingen, Praktijkinformatie, Vraag en antwoord, Begrippen, Modellen en/of Jurisprudentie.
Verschijningsdatum
12 sep 2008
Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1822,00
 • Prijs per jaar (excl. btw)
 • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

Of u nu werkt als professioneel jurist, als beleidsmedewerker, manager, als rechtstoepasser of in een andere juridisch geschoolde functie, u wilt klanten en collega’s zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de informatie waarover u beschikt. Met deze module werkt u altijd met informatie die up-to-date is. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot wetgeving, jurisprudentie, commentaren en praktijkinformatie.

De module Re-integratie: wat u vanzelfsprekend krijgt…

U vindt in de module Re-integratie uitgebreide commentaren, geschreven door een deskundige redactie, bij de relevante artikelen van de volgende wetten en besluiten:

 • Wet werk en bijstand
 • Invoeringswet Wet werk en bijstand
 • Wet invoering en financiering Wet WIA
 • Wet investeren in jongeren
 • Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden
 • Tijdelijke subsidieregeling omscholing werknemers bij dreigende werkloosheid
 • Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken
 • Tijdelijke stimulieringsregeling leren en werken 2007
 • Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/­werktrajecten
 • Tijdelijke regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeids­ongeschikten
 • Subsidieregeling ESF 2007-2013
 • Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien)
 • Subsidieregeling ESF-equal 2004
 • Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • Wet arbeid en zorg
 • Wet allocatie arbeids­krachten door intermediairs
 • Wet werk en inkomen naar arbeids­vermogen
 • Boetebesluit socialezekerheidswetten
 • Maatregelenbesluit sociale zekerheidswetten
 • Maatregelenbesluit UWV
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Voorts zijn in deze module de wetsteksten opgenomen van alle relevante wet- en regelgeving die te maken heeft met re-integratie.

.. en wat u nog meer krijgt

De module Re-integratie biedt u nog veel meer.

Ook is in de module Re-integratie is opgenomen:

 • Jurisprudentie uit gerenommeerde Kluwertijdschriften, waaronder RSV;
 • Praktijkinformatie;
 • Modellen;
 • Begrippen die kort en bondig een onderwerp uitleggen;
 • Vraag & Antwoord op veel gestelde vragen uit de praktijk.

Alle informatie is rijkelijk voorzien van hyperlinks met verwijzingen naar andere onderdelen, zodat u snel kunt doorklikken naar andere relevante informatie.

Compleet en actueel

U heeft met de module Re-integratie kortom een compleet pakket aan professionele informatie ‘onder de knop’ op uw werkplek. Afhankelijk van ontwikkelingen in bestaande wet- en regelgeving, nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt deze module geactualiseerd. Zo weet u zeker dat u altijd en volledig weet wat u moet weten. Handig, voor al die lastige vragen die elke dag op u afkomen…

Altijd en overal werken met de meest actuele informatie

Met deze module werkt u volledig online. Dat betekent dat u geen cd-roms hoeft te installeren of losbladige uitgaven hoeft aan te vullen. U bent er zeker van dat u altijd de beschikking heeft over de meest actuele gegevens. Bovendien kunt u deze module overal en altijd raadplegen. Een werkplek met toegang tot internet is voldoende. U kunt dus eenvoudig thuis of onderweg werken.

Deze nieuwe online titel kan ook worden toegevoegd aan uw Kluwer Navigator. Neem daarvoor contact op met uw accountmanager.

Aanvullende informatie

Deze nieuwe online titel kan ook worden toegevoegd aan uw Kluwer Navigator. Neem daarvoor contact op met uw accountmanager.

Meer lezen
Bijlagen
Praktische tips voor gebruik module
Alle bestelopties
€ 1822,00
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker 1822 (excl. btw).. Maandelijkse updates. Bij deze Module hoort het jaarboek Wegwijzer WWB Participatie en Re-integratie. De prijs van dit jaarboek wordt apart aan u doorberekend.
 

Veelgestelde vragen