Toezicht Financiële Markten

Onder redactie van prof.mr. D. Busch (hoofdredacteur), deelredacteuren mr.dr. S.B. van Baalen, mr. F.G.B. Graaf, mr. G.T.J. Hoff, mr. C.W.M. Lieverse en prof.mr. V.P.G. de Serière

Het nieuwe Groene-Seriedeel Toezicht Financiële Markten biedt u een gezaghebbend commentaar op het gebied van het toezicht op de financiële markten.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1354,50
  • Prijs per jaar (excl. btw)
  • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

Op 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) ingevoerd. De Wft beoogt de bestaande financiële toezichtregelgeving te stroomlijnen en onder één noemer te brengen. Dit betekent een zeer omvangrijk en complex stuk wet- en regelgeving. Iedereen die zich bezighoudt met ondernemingsrecht of met welk onderdeel van het financiële recht dan ook, zal er snel vertrouwd mee moeten raken. De wijzigingen in de regelgeving zullen elkaar in snel tempo op blijven volgen. Ook in de toekomst moet rekening worden gehouden met de interpretaties van de AFM, DNB en Europese instanties zoals CESR. En het blijft belangrijk om de steeds groeiende hoeveelheid jurisprudentie en literatuur bij te houden.

Het Groene-Seriedeel Toezicht Financiële Markten biedt u een gezaghebbend commentaar op de Wft en andere regelgeving op het gebied van het toezicht op de financiële markten. De uitgave geeft u een compleet inzicht in de toezichtregelgeving. De wijzigingen in de regelgeving, de interpretaties van de AFM, DNB en CESR, de rechtspraak en de literatuur worden op de voet gevolgd.

Artikelsgewijs commentaar
Net als bij de andere delen van de Groene Serie mag u een grondig en encyclopedisch artikelsgewijs commentaar verwachten, dat per artikel een compleet commentaar geeft met inbegrip van de stand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. In beginsel opinieert de redactie niet. De uitgave Toezicht Financiële Markten zal alle beschikbare informatie bevatten die u nodig heeft voor het oplossen van vragen en problemen waarmee u kunt worden geconfronteerd op het terrein van het toezicht op de financiële markten. De uitgave bevat een volledig artikelsgewijs commentaar op de relevante wetgeving en lagere regelgeving. De redacteuren voorzien elk wetsartikel van een systematische behandeling van de materie in de vorm van aantekeningen. Daarbij wordt onder meer geput uit de parlementaire stukken, jurisprudentie en de inmiddels verschenen commentaren, handboeken en overige literatuur.

Actualiteit
De verwachting is dat in de komende jaren veel nieuwe wetgeving, rechtspraak, standpunten van de AFM en DNB en literatuur zullen verschijnen. Ook uit Brussel valt nog veel te verwachten aan nieuwe richtlijnen, regels en interpretaties. Met Toezicht Financiële Markten houden we u volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen en worden deze ontwikkelingen in hun samenhang geplaatst.

Meer lezen
Kluwer Navigator Collecties

Deze online uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties. Collecties zijn online totaalpakketten voor de juridische markt, samengesteld per rechtsgebied. Uw accountmanager vertelt u hier graag meer over. Maak een afspraak via 0570 - 67 35 91.

Eerst meer weten of een gratis proefabonnement? Ga dan naar kluwernavigator.nl

Alle bestelopties
€ 1354,50
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker. Updatefrequentie: twaalf keer per jaar. U heeft de eerste maand gratis toegang! Wanneer het product onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u uw abonnement binnen die periode zonder verdere verplichting annuleren.
 

Veelgestelde vragen