Verschijningsvorm

OverheidHulp nodig?
Resultaten
 
42
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Als professioneel jurist wilt u uw klanten en collega’s zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de informatie waarover u beschikt. Met de Encyclopedie Sociale Voorzieningen beschikt u over een compleet pakket juridische informatie op alle beleidsterreinen van de sociale voorzieningen, zoals maatschappelijke ondersteuning, sociale werkvoorziening, bijstand, schuldhulpverlening, inburgering en internationaal socialezekerheidsrecht. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie, wet- en regelgeving, beleidsstukken en officiële toelichtingen. Gerelateerde onderwerpen zijn aan elkaar gelinkt, waardoor u snel bij de informatie terecht komt die voor u van belang is.
  Prijs op aanvraag
 • Redacteur: ing. Huub Mak, ing. Hans Neele

  Module Afval is een online product dat u een totaalbeeld geeft van alle juridische, beleidsmatige, technische en praktische aspecten van dit beleidsterrein.
  Vanaf
  € 1024,00
 • Auteur: Jeroen Ermers, mr. Els Kronenburg-Willems

  De Module Arbeidsongeschiktheid behandelt het volledige werkterrein van de Ziektewet, de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Daarnaast bevat de module informatie over andere onderwerpen die de hele sociale zekerheid beslaan. Dit product biedt u meer mogelijkheden om bij uw vakinformatie te komen. Naast het zoeken door het product kunt u ook makkelijk navigeren door de informatie via een thematische ordening. Gerelateerde onderwerpen zijn aan elkaar gelinkt. Zo kunt u bijvoorbeeld vanuit onderdeel Commentaren eenvoudig doorklikken naar Wet- en regelgeving, Officiële toelichtingen, Praktijkinformatie, Vraag en antwoord, Begrippen, Modellen en/of Jurisprudentie.
  Vanaf
  € 1822,00
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Bestuur en Management primair onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
  Vanaf
  € 1023,75
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Bestuur en Management voortgezet onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
  Vanaf
  € 1023,75
 • Redacteur: mr. Peter Benard, mr. Kees-Willem Bruggeman

  In deze module vindt u uitgebreide informatie over alles dat met de bijstand te maken heeft. Niet alleen de officiële teksten en de toelichtingen zijn opgenomen, u vindt in de module ook commentaar per artikel door een deskundige redactie. Dat geldt voor alle belangrijke wetten, waaronder de WWB, IOAW, IOAZ, WWIK, en de WIJ. Bovendien is veel praktijkinformatie, modellen, beleidsregels en antwoorden op veelgestelde vragen opgenomen. De module Bijstand is een online kennisdatabank met alle informatie die u elke werkdag weer nodig hebt.
  Vanaf
  € 1796,00
 • Auteur: drs.ing. Roelof-Jan Naaktgeboren

  De Module Bodem voor alle juridische en praktische aspecten op het gebied van bodembeheer, bodemonderzoek en bodemsanering.
  Vanaf
  € 1024,00
 • Redacteur: mr. drs. Tinus Kamps, mr. Els Kronenburg-Willems

  Toeslagen, subsidies, stimuleringsregelingen, budgetten, compensaties… Ingetrokken, gewijzigd, soms met terugwerkende kracht. Hoe houdt u het overzicht op deze grillige materie? In deze module vindt u actuele informatie over alle relevante inkomensafhankelijke regelingen. Niet alleen de officiële teksten en de toelichtingen zijn opgenomen, u krijgt er per artikel commentaar bij van een deskundige redactie. Dat geldt uiteraard voor de AWIR, Wet op de huurtoeslag, Wet op de zorgtoeslag, Wet op het kindgebonden budget. Maar u vindt in deze module nog veel meer wetten en onderliggende regelgeving. Ook is een schat aan praktijkinformatie opgenomen, waaronder modellen, verordeningen, circulaires en parameters. De module Inkomensafhankelijke regelingen bewijst zich elke dag als onmisbare online kennisdatabank.
  Vanaf
  € 1303,00
vorige   1   2   3     volgende

Veelgestelde vragen