Overheid Actueel

  • mr.drs. Emile Soetendal,mr. drs. Heike Xhonneux

    Op heldere wijze worden de sociale verzekeringswetten, de sociale voorzieningen en het arbeidsrecht belicht.
    Prijs
    € 1659,00
 
Handboek Begroting & Verantwoording
De uitgave Begroting & Verantwoording bevat de volledige wetteksten, voorschriften en circulaires op het gebied van comptabiliteit overzichtelijk bij ...
Basisschoolmanagement
BasisschoolManagement is hét gezaghebbende onafhankelijke tijdschrift voor directie en bestuur in het primair onderwijs.
€ 187,50
Huisvesting als instrument van onderwijsvernieuwing
Sinds de decentralisatie van onderwijshuisvesting naar de gemeenten in 1997 en de invoering van de lumpsum in 1996 wordt van scholen voor voortgezet o...
€ 35,25
Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden
NIEUW
De doelstelling van artikel 6 Habitatrichtlijn is het realiseren van een gunstige staat van instandhouding van kwalificerende habitats en soorten in N...
€ 56,00
Ambtenarenrecht Wet- en regelgeving
NIEUW
In deze uitgave vindt u de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht overzichtelijk bij elkaar gebracht. Klik hier om het e-book...
€ 52,00
Praktische informatie over Sociale zekerheid
NIEUW
'Praktische informatie over Sociale Zekerheid' wijst u de weg door de wirwar van regels en voorschriften. Geen moeilijke, juridische opsomming van wet...
€ 42,00

Veelgestelde vragen