Onderwijsmanagement Actueel

 
Basisschoolmanagement
BasisschoolManagement is hét gezaghebbende onafhankelijke tijdschrift voor directie en bestuur in het primair onderwijs.
€ 187,50
Huisvesting als instrument van onderwijsvernieuwing
Sinds de decentralisatie van onderwijshuisvesting naar de gemeenten in 1997 en de invoering van de lumpsum in 1996 wordt van scholen voor voortgezet o...
€ 35,25
Rijnlands Schoolleiderschap
Aan boeken over leiderschap is geen gebrek. De baas die zijn repertoire wil vergroten kan persoonlijk, spiritueel, waarde(n)vol, lenig, dienend, authe...
€ 35,25
Doordenkertjes
Doordenkertjes' is een verzameling van 39 inspirerende problemen die in het Bolleboos-project aan de orde zijn geweest. Hier zitten rekenopdrachten, m...
€ 84,01
Vooruit; Themaboek Rekenen voor Midden- en Bovenbouw
NIEUW
In dit themanummer Rekenen voor de midden- en bovenbouw willen we kinderen die niet specifiek wiskundig begaafd zijn aanspreken om eens na te denken o...
€ 68,25
Vooruit (2010 t/m 2012) (HW)
Met name hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan variatie van inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. Met de leerstof uit Vooruit geeft u...
€ 420,82

Veelgestelde vragen