Openbaar bestuur Actueel

 
Handboek Begroting & Verantwoording
De uitgave Begroting & Verantwoording bevat de volledige wetteksten, voorschriften en circulaires op het gebied van comptabiliteit overzichtelijk bij ...
Zakboek Strafvordering voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar
NIEUW
Dit zakboek is een afgeslankte versie van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier en speciaal geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsp...
€ 32,00
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar
NIEUW
Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar voor gebruik bij de uitoefening van zijn functie en gedurende de studie...
€ 30,00
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier van Justitie
NIEUW
Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en bij de uitoefening van zijn functie, maar wordt ook veelvuldig gebruikt als naslagwe...
€ 30,00
Zakboek Strafrecht voor de Politie
NIEUW
Dit zakboek is geschreven voor de politie. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van de algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht en de ...
€ 28,50
De Kleine Gids Pleegzorg Juridisch en pedagogisch (ver)antwoord
De Kleine Gids Pleegzorg beschrijft in toegankelijke taal de nieuwe wetsvoorstellen over de jeugdzorg en de meest actuele juridische en pedagogische u...
€ 24,99

Veelgestelde vragen