Sociale zekerheid

Opleidingstypen

Prijs

Resultaten
21
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Basiscursus Participatiewet
  € 1495,00
 • De heer Willy Heesen

  Aan de hand van het boek "De bijstand in praktijk" worden werksoorten die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk veel voorkomen aan de hand van praktijksituaties behandeld. Daarnaast staan wij ook stil bij de onderdelen die met komst van Participatiewet veranderen in de WWB. Naast het boek krijgt u ook een syllabus uitgereikt met de Participatiewet en belangrijke schema's uit de Participatiewet. Door deze opzet is het mogelijk de WWB/Participatiewet inhoudelijk te behandelen in drie dagen.
 • Bestuursrecht en de jeugdwet
  € 595,00
 • Mevrouw Esther Lam, Mevr. Mr. M. Kramer

  Op 1 januari a.s. treedt de Jeugdwet in werking. U bent straks (dagelijks) bezig met hulp voor de jeugd. Maar u bent dan ook dagelijks bezig met de Awb. Wat betekent deze combinatie van wetten voor uw werk? Deze opleiding is zeer geschikt voor medewerkers van bureau Jeugdzorg die komen werken bij de gemeente en moeten kennsmaken met de Awb.
 • Bijzondere Bijstand
  € 595,00
 • De heer Willy Heesen

  De nieuwe Participatiewet is continue aan verandering onderhevig. In tijden van bezuinigingen neemt de werklast toe en moet er meer resultaat worden behaald met minder geld maar met behoud van kwaliteit. Zorg daarom dat je bij blijft! De training is bestemd voor medewerkers van de Werk en Inkomen die op praktische wijze bijgepraat willen worden over de bijzondere bijstand, de mogelijk- en onmogelijkheden, de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de aankomende wijzigingen in de Participatiewet.
 • Hoe overleef ik de transitie jeugdzorg?
  € 995,00
 • De heer Rudy Bonnet

  Per 1 januari 2015 moeten gemeenten aan de slag met de nieuwe Jeugdwet. Een enorme operatie. Gemeenten krijgen een heel nieuw takenpakket bij en worden verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen, zoals de jeugd-ggz en jeugdigen met een verstandelijke beperking (jeugd-vb). Bovendien krijgen ze te maken met een aantal nieuwe partners, zoals gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. In deze training schetsen we de hoofdlijnen van de Jeugdwet. U leert welke taken de gemeente moet gaan uitvoeren en krijgt inzicht in het speelveld van de jeugdzorg.
 • Juridische module Wmo
  € 995,00
 • Mevrouw mr. Sanne Bohnen

  De Wmo is voortdurend in ontwikkeling, omdat de Wmo een kaderwet is, die veel ruimte laat voor lokale invulling. Het belang van actuele kennis van (toekomstige) wet- en regelgeving en jurisprudentie is groot. Daarnaast lopen de budgetten verder terug, wat gemeenten ertoe brengt de juridische grenzen op te zoeken of te komen met creatieve oplossingen. Deze aanpak vraagt om goede kennis van de actuele juridische kaders en inzichten in de relavantie voor de praktijk. Tijdens deze training krijgt u antwoord op deze vragen. Hoe ver reikt de compensatieplicht? Welke belangrijke uitspraken zijn er gedaan in 2014? Wat zijn de gevolgen van belangrijke jurisprudentie voor de praktijk? Welke lijnen in de jurisprudentie zullen ook worden voortgezet in de Wmo 2015? Deelnemers worden ook uitgenodigd om vooraf (beleids)vragen in te brengen.
 • Participatiewet
  € 595,00
 • De heer Willy Heesen

  Het wetsvoorstel Participatiewet en Maatregelen WWB zijn goedgekeurd door de eerste kamer. In de dagelijkse praktijk zullen deze wetten veel veranderingen met zich mee brengen. Tijdens deze dag nemen wij u mee langs bovengenoemde wetten en zullen wij stilstaan bij: De veranderingen De gevolgen De knelpunten voor de uitvoering
 • Re-integratie en participatie
  € 595,00
 • Mevrouw Détje Stapel

  Door de aanpak in deze opleiding werk je klantgericht, efficiënt en kostenbesparend; klanten krijgen de hulp en de aandacht die ze nodig hebben. De klantmanager krijgt de klant die hij kan helpen. Samenwerkende organisaties van de gemeenten worden tijdig en efficiënt ingezet

Veelgestelde vragen