Sociale zekerheid

Opleidingstypen

PrijsHulp nodig?
Resultaten
 
20
Relevantie Titel
Sorteer op
 • De heer Willy Heesen

  Aan de hand van het boek "De bijstand in praktijk" worden werksoorten die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk veel voorkomen aan de hand van praktijksituaties behandeld. Daarnaast staan wij ook stil bij de onderdelen die met komst van Participatiewet veranderen in de WWB. Naast het boek krijgt u ook een syllabus uitgereikt met de Participatiewet en belangrijke schema's uit de Participatiewet. Door deze opzet is het mogelijk de WWB/Participatiewet inhoudelijk te behandelen in drie dagen.
  Prijs
  € 1495,00
 • Mevrouw Esther Lam, Mevr. van Wijk

  Op 1 januari a.s. treedt de Jeugdwet in werking. U bent straks (dagelijks) bezig met hulp voor de jeugd. Maar u bent dan ook dagelijks bezig met de Awb. Wat betekent deze combinatie van wetten voor uw werk? Deze opleiding is zeer geschikt voor medewerkers van bureau Jeugdzorg die komen werken bij de gemeente en moeten kennsmaken met de Awb.
  Prijs
  € 595,00
 • De heer Willy Heesen

  De nieuwe Participatiewet is continue aan verandering onderhevig. In tijden van bezuinigingen neemt de werklast toe en moet er meer resultaat worden behaald met minder geld maar met behoud van kwaliteit. Zorg daarom dat je bij blijft! De training is bestemd voor medewerkers van de Werk en Inkomen die op praktische wijze bijgepraat willen worden over de bijzondere bijstand, de mogelijk- en onmogelijkheden, de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de aankomende wijzigingen in de Participatiewet.
  Prijs
  € 595,00
 • De heer Rudy Bonnet

  Per 1 januari 2015 moeten gemeenten aan de slag met de nieuwe Jeugdwet. Een enorme operatie. Gemeenten krijgen een heel nieuw takenpakket bij en worden verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen, zoals de jeugd-ggz en jeugdigen met een verstandelijke beperking (jeugd-vb). Bovendien krijgen ze te maken met een aantal nieuwe partners, zoals gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. In deze training schetsen we de hoofdlijnen van de Jeugdwet. U leert welke taken de gemeente moet gaan uitvoeren en krijgt inzicht in het speelveld van de jeugdzorg.
  Prijs
  € 995,00
 • Mevrouw mr. Sanne Bohnen

  De Wmo is voortdurend in ontwikkeling, omdat de Wmo een kaderwet is, die veel ruimte laat voor lokale invulling. Het belang van actuele kennis van (toekomstige) wet- en regelgeving en jurisprudentie is groot. Daarnaast lopen de budgetten verder terug, wat gemeenten ertoe brengt de juridische grenzen op te zoeken of te komen met creatieve oplossingen. Deze aanpak vraagt om goede kennis van de actuele juridische kaders en inzichten in de relavantie voor de praktijk. Tijdens deze training krijgt u antwoord op deze vragen. Hoe ver reikt de compensatieplicht? Welke belangrijke uitspraken zijn er gedaan in 2014? Wat zijn de gevolgen van belangrijke jurisprudentie voor de praktijk? Welke lijnen in de jurisprudentie zullen ook worden voortgezet in de Wmo 2015? Deelnemers worden ook uitgenodigd om vooraf (beleids)vragen in te brengen.
  Prijs
  € 995,00
 • Mevrouw Détje Stapel

  In de participatiewet worden de WWB, de Wajong en de Wsw in één wet ondergebracht. Daarmee komen ook de verschillende ¿potjes¿ beschikbaar voor alle uitkeringsgerechtigden. Maar niet iedereen heeft dezelfde ondersteuning nodig. In deze training leren we u welke (hulp) middelen er zijn, wanneer iemand waar recht op heeft en hoe ze het best ingezet kunnen worden.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. W. Heesen

  In 6 dagen wordt de hele WWB behandeld (inclusief de wijzigingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet en incl. Maatregelen WWB). Per dagdeel worden specifieke onderwerpen uit de WWB behandeld waarbij u wordt getraind om casuïstiek met betrekking tot dat onderwerp aan de hand van de wet en jurisprudentie op te lossen.
  Prijs
  € 2995,00
 • De heer Diederik Kooyman, Mevr. L. van Milaan

  Wegens groot succes 6e opleiding gepland. Laat u informeren over het nieuwe stelsel van algemene- en maatwerkvoorzieningen met de bijbehorende knelpunten. Als de wetswijzigingen worden ingevoerd dan: vervalt de compensatieplicht en wordt deze vervangen door...
  Prijs
  € 595,00

Veelgestelde vragen