Sociale zekerheid

Vakgebied

Opleidingstypen

PrijsHulp nodig?
Resultaten
 
23
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Dhr. W. Heesen

  De WWB is continue aan verandering onderhevig. In tijden van bezuinigingen neemt de werklast toe en moet er meer resultaat worden behaald met minder geld maar met behoud van kwaliteit. Zorg daarom dat je bij blijft! De training is bestemd voor medewerkers van de Werk en Inkomen die op praktische wijze bijgepraat willen worden over de bijzondere bijstand, de mogelijk- en onmogelijkheden, de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de aankomende wijzigingen in de WWB.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. R. Bonnet

  Per 1 januari 2015 moeten gemeenten aan de slag met de nieuwe Jeugdwet. Een enorme operatie. Gemeenten krijgen een heel nieuw takenpakket bij en worden verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen, zoals de jeugd-ggz en jeugdigen met een verstandelijke beperking (jeugd-vb). Bovendien krijgen ze te maken met een aantal nieuwe partners, zoals gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. In deze training schetsen we de hoofdlijnen van de Jeugdwet. U leert welke taken de gemeente moet gaan uitvoeren en krijgt inzicht in het speelveld van de jeugdzorg.
  Prijs
  € 995,00
 • Mevr. S. Bohnen

  De Wmo is voortdurend in ontwikkeling, omdat de Wmo een kaderwet is, die veel ruimte laat voor lokale invulling. Het belang van actuele kennis van (toekomstige) wet- en regelgeving en jurisprudentie is groot. Daarnaast lopen de budgetten verder terug, wat gemeenten ertoe brengt de juridische grenzen op te zoeken of te komen met creatieve oplossingen. Deze aanpak vraagt om goede kennis van de actuele juridische kaders en inzichten in de relavantie voor de praktijk. Tijdens deze training krijgt u antwoord op deze vragen. Hoe ver reikt de compensatieplicht? Welke belangrijke uitspraken zijn er gedaan in 2014? Wat zijn de gevolgen van belangrijke jurisprudentie voor de praktijk? Welke lijnen in de jurisprudentie zullen ook worden voortgezet in de Wmo 2015? Deelnemers worden ook uitgenodigd om vooraf (beleids)vragen in te brengen.
  Prijs
  € 995,00
 • Mevr. mr. van Hoof

  Met de komst van de nieuwe Participatiewet (incl. Maatregelen WWB) is het werkveld WWB weer volop in ontwikkeling. Het belang van actuele kennis van (toekomstige) wet- en regelgeving en jurisprudentie is groot, zeker nu er zo¿n druk komt te staan op het beschikbare budget.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. W. Heesen

  Wegens groot succes 4e opleiding gepland. Het wetsvoorstel Participatiewet en Maatregelen WWB zijn goedgekeurd door de eerste kamer. In de dagelijkse praktijk zullen deze wetten veel veranderingen met zich mee brengen. Tijdens deze dag nemen wij u mee langs bovengenoemde wetten en zullen wij stilstaan bij: - De veranderingen - De gevolgen - De knelpunten voor de uitvoering
  Prijs
  € 595,00
 • Mevr. D. Stapel, Dhr. P. Covers

  In de participatiewet worden de WWB, de Wajong en de Wsw in één wet ondergebracht. Daarmee komen ook de verschillende ¿potjes¿ beschikbaar voor alle uitkeringsgerechtigden. Maar niet iedereen heeft dezelfde ondersteuning nodig. In deze training leren we u welke (hulp) middelen er zijn, wanneer iemand waar recht op heeft en hoe ze het best ingezet kunnen worden.
  Prijs
  € 595,00
vorige   1   2     volgende

Veelgestelde vragen