Sociale zekerheid

Opleidingstypen

Prijs

Resultaten
18
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Basiscursus Participatiewet
  € 1495,00
 • De heer Willy Heesen

  Aan de hand van het boek "De bijstand in praktijk" worden werksoorten die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk veel voorkomen aan de hand van praktijksituaties behandeld. Daarnaast staan wij ook stil bij de onderdelen die met komst van Participatiewet veranderen in de WWB. Naast het boek krijgt u ook een syllabus uitgereikt met de Participatiewet en belangrijke schema's uit de Participatiewet. Door deze opzet is het mogelijk de WWB/Participatiewet inhoudelijk te behandelen in drie dagen.
 • Bijzondere Bijstand
  € 595,00
 • De heer Willy Heesen

  De nieuwe Participatiewet is continue aan verandering onderhevig. In tijden van bezuinigingen neemt de werklast toe en moet er meer resultaat worden behaald met minder geld maar met behoud van kwaliteit. Zorg daarom dat je bij blijft! De training is bestemd voor medewerkers van de Werk en Inkomen die op praktische wijze bijgepraat willen worden over de bijzondere bijstand, de mogelijk- en onmogelijkheden, de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de aankomende wijzigingen in de Participatiewet.
 • Juridische module Wmo
  € 995,00
 • Mevrouw mr. Sanne Bohnen, Mevr. de Bruijne

  De Wmo is voortdurend in ontwikkeling, omdat de Wmo een kaderwet is, die veel ruimte laat voor lokale invulling. Het belang van actuele kennis van (toekomstige) wet- en regelgeving en jurisprudentie is groot. Daarnaast lopen de budgetten verder terug, wat gemeenten ertoe brengt de juridische grenzen op te zoeken of te komen met creatieve oplossingen. Deze aanpak vraagt om goede kennis van de actuele juridische kaders en inzichten in de relavantie voor de praktijk. Tijdens deze training krijgt u antwoord op deze vragen. Hoe ver reikt de compensatieplicht? Welke belangrijke uitspraken zijn er gedaan in 2014? Wat zijn de gevolgen van belangrijke jurisprudentie voor de praktijk? Welke lijnen in de jurisprudentie zullen ook worden voortgezet in de Wmo 2015? Deelnemers worden ook uitgenodigd om vooraf (beleids)vragen in te brengen.
 • Re-integratie en participatie
  € 595,00
 • Mevrouw Détje Stapel

  Door de aanpak in deze opleiding werk je klantgericht, efficiënt en kostenbesparend; klanten krijgen de hulp en de aandacht die ze nodig hebben. De klantmanager krijgt de klant die hij kan helpen. Samenwerkende organisaties van de gemeenten worden tijdig en efficiënt ingezet
 • WSNP voor gemeenten en kredietbanken
  € 595,00
 • De heer Maarten Bergman

  In een dag doet u kennis op van de WSNP-instrumenten die u tijdens het minnelijk traject kunt inzetten. Denk aan het dwangakkoord, moratorium en de voorlopige voorziening. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de afgifte van de artikel 285 Fw-verklaring. We bespreken de belangrijkste uitspraken en de eventuele gevolgen voor uw dagelijkse praktijk, zodat u weet waar u mee aan de slag moet.

Veelgestelde vragen