VROM Actueel

 
Milieu Magazine
MilieuMagazine is het toonaangevende vakblad over milieumanagement in Nederland. Het is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is bij...
€ 225,00
Parlementaire geschiedenis Wro
Kluwer introduceert: parlementaire geschiedenis Wro online. Dé digitale databank over de totstandkoming van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Alle t...
€ 409,50
Geluid
In het tijdschrift Geluid vindt u bestaande oplossingen en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot geluidshinder
€ 150,00
Bouwen en ontwikkelen met de Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de omgevingsvergunning bevatten de regels voor bouwen en projectontwikkeling … Klik hier om het e-...
€ 62,00
De eigen woning
De eigen woning heeft een belangrijke positie in het vermogen van een belastingplichtige. Daarnaast wordt deze zeer frequent geconfronteerd met de (ve...
€ 61,50
Wegwijzer Waterwet
De Wegwijzer Waterwet behandelt de hoofdlijnen van de Waterwet en biedt veel nuttige informatie over de achtergrond, het doel en de instrumenten van d...
€ 60,00

Veelgestelde vragen