Module Wabo en omgevingsvergunning

Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1418,00
 • Prijs per jaar (excl. btw)
 • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

De Module Wabo leidt overheden, bedrijven, adviseurs en advocaten naar een juiste interpretatie van de wet. Verder biedt de website praktische oplossingsrichtingen voor de implementatie van de Wabo en omgevingsvergunning in de organisatie en werkprocessen.

Wat kunt u op de Module Wabo en omgevingsvergunning verwachten? De informatie is praktisch en juridisch van aard:

 • Alle relevante EU-milieurichtlijnen en alle Nederlandse wetten, uitvoeringsregelingen en circulaires.
 • De regelgeving is voorzien van de parlementaire geschiedenis en officiële toelichting (Kamerstukken, Staatsblad en Staatscourant).
 • Via het zoekscherm heeft u toegang tot alle wet- en regelgeving. In de inhoudsopgave vindt u bovenaan bij Selectie relevante regelgeving, een document met een selectie van belangrijke regelgeving op uw vakgebied. Vanuit dit document kunt u direct doorklikken naar de betreffende regeling.
 • Uitgebreid en diepgaand commentaar op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geschreven door deskundige auteurs.
 • Onder Overheidsinformatie vindt u een compleet overzicht van de Kamerstukken van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • Bij de Inleidingen vindt u de geheel geactualiseerde versie van twee boeken: ‘De Wabo in de Praktijk’ (onderdeel van de Wabo-opleidingen van het voormalige Ministerie van VROM) en de ‘Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning’.
 • Bij Vakliteratuur vindt u actuele en praktische informatie over alle aspecten binnen de omgevingsvergunning, zoals Omgevingsloket Online, de Handreikingen van het Ministerie, de 25 toestemmingsstelsels, en de komende Omgevingswet.
 • Circa 500 nieuwe rechterlijke uitspraken over de Wabo, Bor en Mor, voorzien van een verhelderende samenvatting, de integrale tekst en waar mogelijk met annotaties, aangevuld met trefwoorden en verwijzing naar de regelgeving.
 • Beknopte beschrijving van ruim 150 relevante begrippen. In kort bestek wordt de juridische basis uiteen gezet en passeert een aantal relevante aspecten de revue.

De Module bevat ook de geheel geactualiseerde versie van het boek: "De Wabo in de Praktijk" (onderdeel van de Wabo-opleidingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Meer lezen
Bijlagen
Nieuwe interface
Aanvullende informatie

Met de Nieuwsbrief Wabo en omgevingsvergunning Plus blijft u elke maand op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Neem nu een abonnement of vraag een gratis proefnummer aan!

Alle bestelopties
€ 1418,00
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker 1418 (excl. btw).. Bij deze online module behoort het volgende jaarboek: Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning. De prijs van de jaarboeken wordt apart aan u doorberekend.
 

Veelgestelde vragen