Verschijningsvorm

VakgebiedHulp nodig?
Resultaten
 
18
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Dhr. W. Heesen

  De WWB is continue aan verandering onderhevig. In tijden van bezuinigingen neemt de werklast toe en moet er meer resultaat worden behaald met minder geld maar met behoud van kwaliteit. Zorg daarom dat je bij blijft! De training is bestemd voor medewerkers van de Werk en Inkomen die op praktische wijze bijgepraat willen worden over de bijzondere bijstand, de mogelijk- en onmogelijkheden, de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de aankomende wijzigingen in de WWB.
  Prijs
  € 595,00
 • Mevr. mr. S. Brakel, Dhr. T. Kortman

  Handhaving is integraal onderdeel van de dienstverlening. Vanwege de ontwikkelingen in de wetgeving willen sociale diensten fraude zoveel mogelijk voorkomen en zo snel mogelijk opsporen. Tijdens deze tweedaagse cursus gaan wij in op wetgeving en bestuursrechtelijke beginselen en leren wij u verschillende handhavingsvaardigheden.
  Prijs
  € 995,00
 • Mevr. N. Tielen

  Per 1 januari 2015 moeten gemeenten aan de slag met de nieuwe Jeugdwet. Een enorme operatie. Gemeenten krijgen een heel nieuw takenpakket bij en worden verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen, zoals de jeugd-ggz en jeugdigen met een verstandelijke beperking (jeugd-vb). Bovendien krijgen ze te maken met een aantal nieuwe partners, zoals gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. In deze training schetsen we de hoofdlijnen van de Jeugdwet. U leert welke taken de gemeente moet gaan uitvoeren en krijgt inzicht in het speelveld van de jeugdzorg.
  Prijs
  € 995,00
 • Mevr. S. Bohnen

  De Wmo is voortdurend in ontwikkeling. Het belang van actuele kennis van (toekomstige) wet- en regelgeving en jurisprudentie is groot door onder meer het beschikbare budget voor individuele voorzieningen. Hoe ver reikt de compensatieplicht? Welke belangrijke uitspraken zijn er gedaan in 2013 en begin 2014? Wat is het juridisch kader van De Kanteling? Wat zijn de wijzigingen en knelpunten in het kader van het wetsvoorstel Wo 2015? Tijdens de Juridische module Wmo krijgt u antwoord op deze vragen. Deelnemers worden ook uitgenodigd om vooraf (beleids)vragen in te brengen.
  Prijs
  € 995,00
 • De JWWB bevat onverkorte actuele en interessante uitspraken betreffende de WWB en de oude Abw. Daarnaast zijn ook relevante uitspraken met betrekking tot de WMO, IOAZ en IOAW opgenomen. Bij belangrijke uitspraken zijn annotaties opgenomen, waarin de rechtsontwikkelingen en de gevolgen van deze uitspraken worden weergegeven.
  Vanaf
  € 889,00
 • Dhr. W. Heesen

  Wegens groot succes 3e opleiding gepland. Het concept wetsvoorstel maatregelen WWB ligt momenteel in de eerste kamer. In de dagelijkse praktijk zal dit wetsvoorstel veel veranderingen met zich mee brengen. Ook is het wetsvoorstel de participatiewet ingediend bij de 1e kamer. Dit voorstel zullen wij ook deze dag bespreken. Tijdens deze dag nemen wij u mee langs bovengenoemde wetten en zullen wij stilstaan bij: - De veranderingen - De gevolgen - De knelpunten en mogelijke oplossing
  Prijs
  € 595,00
 • Redactie: mr. C.J. van den Berg en mr. I. van der Steen

  Of u nu werkt als professioneel jurist, als beleidsmedewerker, als adviseur of in een andere functie, u wilt klanten en collega’s zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de informatie waarover u beschikt. Met de Module Internationaal sociale zekerheidsrecht werkt u altijd met informatie die up-to-date is. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot praktijkinformatie, artikelsgewijs commentaar en jurisprudentie. Alle documenten zijn aan elkaar gelinkt, zodat u snel uw informatie vindt. De Module Internationaal socialezekerheidsrecht behandelt het volledige werkterrein van onder meer EG-Verordeningen nr. 883/04 en nr. 1408/71, besluiten van de Administratieve Commissie, Europese richtlijnen en verdragen op het terrein van het Internationaal socialezekerheidsrecht.
  Vanaf
  € 752,00
 • In deze module vindt u uitgebreide informatie over de sociale werkvoorziening. Uiteraard zijn de officiële teksten en de toelichtingen opgenomen, maar u krijgt in de module ook commentaar per artikel door een deskundige redactie. Dat geldt voor alle belangrijke wetten en regelingen, in de sociale werkvoorziening. Bovendien is veel praktijkinformatie, modellen, beleidsregels en de antwoorden op veelgestelde vragen opgenomen. De module WSW is een online kennisdatabank met alle informatie die u elke werkdag weer nodig hebt.
  Vanaf
  € 752,00
 • Mevr. D. Stapel, Dhr. P. Covers

  In de participatiewet worden de WWB, de Wajong en de Wsw in één wet ondergebracht. Daarmee komen ook de verschillende ¿potjes¿ beschikbaar voor alle uitkeringsgerechtigden. Maar niet iedereen heeft dezelfde ondersteuning nodig. In deze training leren we u welke (hulp) middelen er zijn, wanneer iemand waar recht op heeft en hoe ze het best ingezet kunnen worden.
  Prijs
  € 595,00
 • mr. C.W.C.A. Bruggeman, dhr. P.J. van Ogtrop

  RSV bevat alle belangrijke jurisprudentie op het terrein van de sociale zekerheid. Bij de belangrijkste uitspraken zijn annotaties opgenomen, waarin de rechtsontwikkelingen en de gevolgen van deze uitspraken worden weergegeven. Bovendien zijn de uitspraken voorzien van 'kopjes', korte samenvattingen van de uitspraak. In deze module vindt u alle uitspraken die vanaf 1987 tot heden gepubliceerd zijn in het tijdschrift RSV.
 • F.J.L. Roepnarain,Mr. M. Oonk

  Rechtspraak Zorgverzekering (RZA) bevat jurisprudentie voor de specialist op het gebied van zorgverzekeringen. Het product bevat alle relevante uitspraken op het gebied van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en aanverwante terreinen.
 • Dhr. M. Bergman

  In een dag doet u kennis op van de WSNP-instrumenten die u tijdens het minnelijk traject kunt inzetten. Denk aan het dwangakkoord, moratorium en de voorlopige voorziening. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de afgifte van de artikel 285 Fw-verklaring. We bespreken de belangrijkste uitspraken en de eventuele gevolgen voor uw dagelijkse praktijk, zodat u weet waar u mee aan de slag moet.
  Prijs
  € 595,00

Veelgestelde vragen