Vakbladen Actueel

  • ir. R. Braaksma, mr.dr. J.H.G. van den Broek

    De Nieuwsbrief Wabo & omgevingsvergunning legt alle ins en outs rondom de ingrijpende veranderingen in de werkprocessen van vergunningverlening en handhaving uit. Zowel vanuit bestuurlijk en juridisch perspectief als in het licht van de personele en ICT-aspecten.
    Prijs
    € 345,00
 
Handboek Accountancy
Het Handboek Accountancy schetst een gedetailleerd beeld van de actuele ontwikkelingen in de vier vakgebieden assurance services, externe verslaggevin...
€ 231,00
Basisschoolmanagement
BasisschoolManagement is hét gezaghebbende onafhankelijke tijdschrift voor directie en bestuur in het primair onderwijs.
€ 187,50
Schuldsanering
Schulden, incasso en schuldsanering: deze onderwerpen zijn tegen de achtergrond van de economische recessie actueler dan ooit. Het tijdschrift Schulds...
€ 110,00
Vooruit (2010 t/m 2012) (HW)
Met name hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan variatie van inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. Met de leerstof uit Vooruit geeft u...
€ 420,82
Actuele berichtgeving Ruimtelijk Bestuursrecht
Van nieuwe en tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht kunt u kort en bondig op de hoogte blijven door de Actuele berich...
AssurantieMagazine
Het grootste blad voor de verzekeringsbranche, gratis voor vakgenoten! AssurantieMagazine is al ruim 30 jaar het meest toonaangevende vakblad voor de ...

Veelgestelde vragen