Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)

Redactiesecretaris: mr. dr. Hans Peters
 
Het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) belicht de belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht (inclusief bestuursprocesrecht).
 

Veelgestelde vragen