Schuldsanering

Tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

 
Schulden, incasso en schuldsanering: deze onderwerpen zijn tegen de achtergrond van de economische recessie actueler dan ooit. Het tijdschrift Schuldsanering geeft informatie over toepassing van de wettelijke en minnelijke schuldhulpverlening.
Verschijningsdatum
13 dec 2000
Direct bestellen
Tijdschrift
€ 110,00
  • Prijs per jaar (incl. btw)
  • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

Schulden, incasso en schuldsanering: deze onderwerpen zijn tegen de achtergrond van de economische recessie actueler dan ooit. Het Tijdschrift Schuldsanering geeft informatie over toepassing van de minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening. Het tijdschrift beschrijft hoe de op dat gebied actieve instanties opereren. Het signaleert ontwikkelingen en nieuwsfeiten en in interviews komen de ervaringen binnen de schuldhulpverlening en de schuldsanering in ruime zin aan bod.

De jurisprudentie in het tijdschrift beoogt de schuldsaneringsregeling en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor de gebruiker meer inzichtelijk te maken. De behoefte daaraan is weer gegroeid sinds de ingrijpende wetswijziging die op 1 januari 2008 in werking trad en die een groot aantal nieuwe wettelijke regels bracht. Aan die nieuwe bepalingen wordt aandacht besteed in de rechtspraakannotaties. Uiteraard komen ook belangrijke uitspraken in het kader van de in 2012 ingevoerde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan bod.

Doelgroep:

I.Professioneel betrokken bij de uitvoering van het minnelijk traject zoals medewerkers van gemeentelijke sociale diensten, kredietbanken, het maatschappelijk werk en schuldhulpverlenende organisaties  

II.Professioneel betrokken bij de uitvoering van het wettelijk traject zoals rechters, bewindvoerders en advocaten.  

III.Personen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening in het algemeen zoals beschermingsbewindvoerders, deurwaarders, medewerkers van incassobureaus, banken en financieringsinstellingen, woningbouwcorporaties, hulpverleners, energiebedrijven en postorderbedrijven. Hieronder vallen ook medewerkers van budgetinstellingen of andere organisaties die te maken hebben met schuldhulpverlening en ook ministeries en opleidingsinstituten.

Meer lezen
Bijlagen
Inhoudsopgave Tijdschrift Schuldsanering maart 2014
Alle bestelopties
€ 110,00
Prijs per jaar (incl. btw) | Abonnement
 

Veelgestelde vragen