Wetboek van Strafrecht/Wetboek van Strafvordering

Bewerkt door: mr. G.J.M. Corstens
 
Naast de volledige tekst van beide wetboeken, met per artikel vermelding van jurisprudentie, vindt u in deze titel een groot aantal bijlagen, zoals bijvoorbeeld de Wet economische delicten, de Penitentiaire beginselenwet, de Wet op de Justitiƫle...
Direct bestellen
Losbladige
€ 733,52
 • Prijs per stuk (incl. btw)
 • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

Deze uitgave bevat:

 • Wetboek van Strafrecht
 • Wetboek van Strafvordering
 • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

In de bijlagen zijn opgenomen:

 • Wet op de economische delicten
 • Penitentiaire beginselenwet
 • Algemene wet op het binnentreden
 • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
 • Wet internationale misdrijven
 •  Overleveringswet
 • Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
 • Wet politiegegevens
 • Politiewet 1993
 • Wet tijdelijk huisverbod
 • Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 • Uitleveringswet
 • Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.

Een apart onderdeel is 'OM-Richtlijnen inzake transactie- en strafvorderingsbeleid'. Ten slotte is een aantal belangrijke verdragen op het gebied van de strafrechtstoepassing opgenomen.

Het trefwoordenregister en het jurisprudentieregister vergemakkelijken het zoeken.

Het termijnenregister (samengesteld door prof.mr. T.A.W. Sterk) vermeldt termijnen en tijdsbepalingen uit de wetgeving.

Aanvullende informatie

De  Editie Cremers is opgezet volgens een vaste formule: per artikel vindt u korte uittreksels uit parlementaire stukken en jurisprudentie. Bovendien zijn de wetteksten voorzien van verwijzingen naar artikelen uit dezelfde of andere wetten en de wetsgeschiedenis. Daarnaast zijn in bijlagen uitvoeringsregelingen, verwante regelgeving en relevante verdragen opgenomen. De Editie Cremers is verkrijgbaar in losbladige vorm en daardoor altijd actueel.

Meer lezen
Alle bestelopties
€ 733,52
Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement
6 banden, hoofdwerkprijs € 733,52 (incl. btw), prijs per pagina € 0,94 (excl. btw). Bij aanschaf van het hoofdwerk, ontvangt u automatisch tot wederopzegging voor minimaal één jaar de supplementen tegen de geldende paginaprijs. Sinds april 2003 is de uitgave uitgebreid met 2 banden IISS - Internationale en Interregionale Samenwerking in Strafzaken. Deze losbladige uitgave kent een rubriek 'Actuele informatie' waarin maandelijks actuele ontwikkelingen worden gesignaleerd.
 

Veelgestelde vragen